December 2013

Afgelopen voorjaar is het 7e klaslokaal in Batu Tumpeng in gebruik genomen.
De laatste 2 lokalen zijn gebouwd met behulp van een donatie van Stichting Kanikerwataandoen?!
Het lokaal ziet er netjes uit. Hof de Lannoy heeft ook voor het 7e lokaal de tafeltjes en bankjes gesponsord.
Gedurende de bouw van het 6e en 7e lokaal zijn de inzamelingsacties in het dorpje en in de omgeving gewoon doorgegaan. De opbrengsten daarvan zijn opgespaard en na oplevering van het 7e lokaal is men begonnen met een 8e klaslokaal, bovenop de bestaande lokalen.
Namens Impian Anak hebben we in maart 2013 al aangegeven dat we onze hulp aan de school stop gaan zetten.
De school heeft nu 7 lokalen, voldoende om een kleuterschool, basisschool en middelbare school te runnen. We willen voorkomen dat de school te afhankelijk wordt van de bijdragen van Impian Anak.
Verder hebben we er alle vertrouwen in dat ze het nu ook prima redden zonder onze ondersteuning.
Uiteraard blijven we wel contact houden met de school en ze af en toe een keer bezoeken!
Mede namens het schoolbestuur en de (ruim 300!!!) leerlingen die nu gratis naar school kunnen willen we iedereen hartelijk danken voor de hulp gedurende de afgelopen jaren. Niemand had van tevoren durven dromen dat de school zo snel zou groeien.

April 2013

In augustus 2012 hebben we Lombok bezocht en waren we bij de officiële opening van het 6e klaslokaal van de school in Batu Tumpeng. Omdat voor het 6e lokaal veel minder geld was gebruikt dan van tevoren was begroot, heeft Kanikerwataandoen?! het resterende budget vrijgehouden om een 7e klaslokaal te maken. In november 2012 is een begin gemaakt met de bouw van dit lokaal.
Doordat de inwoners van het dorpje flink meehielpen met de bouw, kon er flink doorgewerkt worden. Een ander voordeel van deze hulp, in Lombok ‘Gotong Royong’ genoemd (met een groep mensen samen werken aan een gemeenschappelijk doel), is dat het werk gratis wordt gedaan. Hierdoor blijven de kosten van het lokaal beperkt tot de materiaalkosten.
Door de regentijd in Lombok (november tot maart/april) werd de bouw in het begin af en toe opgehouden. Eind januari is het dak op het lokaal gekomen. Vanaf dat moment kon er droog verder gewerkt worden en ging het heel snel.
Begin maart kregen we het bericht dat begonnen zou worden aan de afwerking.
Toen we zelf half maart in Lombok kwamen, waren we verrast om te zien hoe ver ze al gevorderd waren.
De muren waren al frisgroen geschilderd. De vloertegels lagen er net in.
We hebben de school op een zondagochtend bezocht. Jammer genoeg waren er toen geen lessen op school. Ook in Lombok geldt de zondag als een lesvrije dag.
Wel waren er verschillende kinderen die hun vrije zondagochtend opofferen om de school een schoonmaakbeurt te geven. Enkele leraren en een deel van het schoolbestuur hebben ons ontvangen en rondgeleid door de school. Het valt ons elke keer weer op hoe dankbaar de mensen zijn voor alle hulp die ze krijgen. En vooral ook hoe trots ze zijn op hun school! Dit geldt voor zowel de leerkrachten als de leerlingen.
Doordat het dorp nu ook een middelbare school heeft, waar de kinderen ook nog eens gratis naar toe kunnen(!), zijn er veel meer kinderen die verder studeren. Voorheen stopten veel kinderen met leren na afronding van de basisschool.
Op dit moment zitten er ruim 300 kinderen op de school. Mede door de hulp van Kanikerwataandoen?! hebben deze kinderen kans op een betere toekomst.
Namens alle leerlingen en leerkrachten van de school in Batu Tumpeng willen wij Max, Ans, Kima, Paul en alle donateurs van Kanikerwataandoen?! heel hartelijk danken, terima kasih banyak!!!

 

Augustus 2012


Het 6e klaslokaal, gefinancierd door Stichting Kanikerwataandoen?!, is eind juli officieel geopend en in gebruik genomen. De hele school heeft een verfbeurt gekregen en ziet er nu fris-groen uit!
Hof de Lannoy heeft de inrichting van het nieuwe klaslokaal verzorgd; 20 sets tafeltjes/bankjes voor de leerlingen, en een lessenaar voor de leerkracht.
Omdat het lokaal in de ochtend voor de basisschool wordt gebruikt, in de middag voor de middelbare school, zijn de bankjes gemaakt voor 'alle maten' kinderen.
Momenteel zitten er 320 leerlingen op de school, verdeeld over kleuterschool, basisschool en middelbare school. In het verleden hebben we zelf al aangekaart dat het voor een school ook noodzakelijk is om sanitaire voorzieningen te hebben. Tot nu toe maakten de leerlingen en leerkrachten gebruik van de openbare toiletten in Batu Tumpeng. Omdat er voor zoveel leerlingen wel een eigen voorziening mocht komen, hebben we overlegd in hoeverre dit mogelijk zou zijn.
In het gebouw, in een hoek tussen de vleugels in, was nog voldoende ruimte om 3 toiletten en een wasruimte te maken. Impian Anak heeft uit de algemene donaties geld hiervoor beschikbaar gesteld en de toiletten en wasruimte zijn nu klaar. Op het dak van de school wordt nog een waterreservoir van 750 liter geplaatst om de druk te garanderen en om een voorraad te hebben in geval van problemen met de waterleiding (iets wat op Lombok geregeld voorkomt).
Van de inzamelingsactie die Kanikerwataandoen?! heeft gehouden voor de bouw van het 6e klaslokaal is nog heel veel geld over. De bouw was royaal ingeschat, en de werkzaamheden zijn allemaal uitgevoerd door inwoners van Batu Tumpeng. Hierdoor is veel geld bespaard. Kanikerwataandoen?! wil het ingezamelde geld gebruiken voor een volgend project voor de school. Dit hebben we besproken met het schoolbestuur, en de voorkeur gaat uit naar de bouw van een nieuw klaslokaal, omdat de school blijft groeien. Binnenkort meer hierover.


Het 6e lokaal is helemaal klaar!!!

links: Peter en Hamdi testen de nieuwe (nog niet afgelakte) bankjes rechts: Guru Opan mag oefenen, volgende maand gaat hij stage lopen als leraar

links: 22 juli 2012 - Waar kunnen de toiletten komen???? rechts: 11 augustus 2012 - Hier dus, bouwen gaat snel in Batu Tumpeng!!!

Juli 2012


De bouw van het nieuwe klaslokaal verloopt zeer voorspoedig! Op dit moment wordt het lokaal betegeld, geschilderd en verder afgewerkt.
Doordat vrijwel al het werk door vrijwilligers (inwoners van Batu Tumpeng) is uitgevoerd (en vast ook doordat de begroting heel erg ruim was opgesteld) is er heel veel minder geld uitgegeven voor de bouw dan van tevoren was ingeschat.
Samen met de sponsor van het 6e lokaal, Stichting Kanikerwataandoen?!, houden we de bouw van het lokaal in de gaten.
Als we in Lombok zijn gaan we bekijken hoe we de school verder kunnen helpen.

Er wordt naar gestreefd het 6e lokaal binnen een paar weken in gebruik te nemen.
Het nieuwe schooljaar begint halverwege deze maand en er zijn al veel nieuwe kinderen aangemeld. De laatste (tussen)stand die we hebben gekregen bedroeg 39 aanmeldingen voor de 1e klas van de basisschool, 40 voor de brugklas van de middelbare school.
Overigens hebben afgelopen maand alle (18) kinderen die in de 3e klas van de middelbare school zaten hun diploma behaald en de school verlaten. Waarschijnlijk stromen de meeste van deze leerlingen nu door naar Highschool of andere (vak)opleidingen.

Januari 2012

De bouw van het 6e klaslokaal in Batu Tumpeng kan beginnen!!!
We beginnen met fantastisch nieuws voor de school in Batu Tumpeng.
Zoals jullie weten heeft Stichting Kanikerwataandoen?! in 2011 acties op touw gezet om het benodigde geld voor het 6e klaslokaal in Batu Tumpeng bij elkaar te krijgen.
Met name Max Vermeulen en Ans Röling hebben heel veel tijd en energie gestopt in het organiseren van een dansmarathon en een natuurwerkdag.
De opbrengst van deze twee acties was zo hoog, dat er al voldoende geld is binnengekomen om het hele klaslokaal te bouwen!!!
(Lees meer op de site van Kanikerwataandoen.nl)
Dat is ook nodig, want het volgende schooljaar komen er weer veel nieuwe kinderen naar de school in Batu Tumpeng en is nieuwe klasruimte hard nodig. Inmiddels is er een begin gemaakt met de bouwwerkzaamheden. Als alles een beetje meezit, kan het nieuwe lokaal het komende schooljaar in gebruik worden genomen!
Met Kanikerwataandoen projectleider Max en zijn vrouw Josje hebben we gisteren doorgesproken hoe de financiële afhandeling/controle van de bouw verder zal worden aangepakt. Samen met stichting Ihya’Ulumuddin in Batu Tumpeng gaan we ons best doen alles zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Mede namens alle leerlingen en leerkrachten uit Batu Tumpeng, willen we het bestuur van Kanikerwataandoen?!, iedereen die hun acties heeft gesteund en vooral ook Max en Josje heel erg bedanken voor alles wat ze voor de school doen!

Voorlopig kan het weer in Lombok nog wel wat problemen opleveren in de voortgang van de bouw. Het is regentijd, en op het moment stormt het ook nog erg veel. Niet ideaal om beton te storten en te werken in de openlucht. Maar we houden goede hoop dat het binnenkort beter wordt. De onderstaande (waterige) foto's zijn afgelopen week gemaakt.

 

November 2011

Update over acties van Kanikerwataandoen?! voor een nieuw klaslokaal in Batu Tumpeng

Zoals jullie weten hebben we bij de bouw van de school in Batu Tumpeng hulp gekregen van stichting Kanikerwataandoen?!

Afgelopen weken heeft deze stichting 2 grote acties op touw gezet om geld in te zamelen.
Ans Röling organiseerde in combinatie met de Nationale Natuurwerkdag 2011 een Sponsor Zaagactie.
Projectleider Max Vermeulen organiseerde samen met Danscentrum Wildschut in Geldermalsen een dansmarathon.

De opbrengst van deze acties is overweldigend! Ook omdat een deel van de opbrengst werd verdubbeld door geld uit de algemene middelen van Kanikerwataandoen?!

Ruim € 4.000 voor de Sponsor Zaagactie, ruim € 5.000 voor de Dansmarathon!

Binnenkort kan er in Lombok dus weer gebouwd worden, en voor het nieuwe schooljaar begint hopen we dat er een lokaal klaar is voor de nieuwe leerlingen!

Mede namens de kinderen, leerkrachten en bestuur van de school in Batu Tumpeng willen we iedereen die aan deze acties heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken! Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ans Roling, Franke van der Laan, de Jeugdnatuurclub van de Heimanshof, Max Vermeulen en Danscentrum Wildschut!

 

Oktober 2011


School Batu Tumpeng
In juli-augustus zijn we verschillende keren in Batu Tumpeng geweest.
Ook hebben we ‘oude en nieuwe’ vrienden rondgeleid in het dorp en op de school.
De ontvangst op de school door leerkrachten en kinderen was elke keer weer hartverwarmend.

De school begint steeds meer vorm te krijgen. Er zijn nu 5 lokalen klaar en in gebruik.Omdat dat nog niet genoeg is, wordt er voor de middag les gegeven aan de basisscholieren, na de middag aan de middelbare scholieren.Momenteel zitten er 99 kinderen op de basisschool, verdeeld over de 1e, 2e en 3e klas.
Op de middelbare school zitten 124 kinderen, ook verdeeld over de eerste 3 jaren.
De kleuterschool heeft geen vast aantal leerlingen, gemiddeld komen hier 15 tot 20 kinderen per dag.
De kleuters krijgen zitten niet in een gewoon klaslokaal, maar krijgen les op een grote beruga. Dat is een soort afdak met een verhoogd zitgedeelte.
Verder heeft de school een bibliotheekje.

Vorig schooljaar zijn er schoolboeken gekocht voor alle kinderen in de 1e en 2e klassen. Nu zijn er groepen doorgestroomd naar de derde klassen. Voor deze klassen zijn eind juli, toen we in Lombok waren, schoolboeken gekocht. Dit is mede betaald door de schoolboekenactie van de leerlingenraad van Metameer, afdeling Jenaplan te Boxmeer, mede door een donatie van familie Dobbelsteen.

Kort voor ons vertrek uit Lombok hebben we Hamdi de laptop overhandigd die geschonken is door Ronald van Lent. Hamdi gaat de laptop gebruiken voor Impian Anak zaken, maar ook om de kinderen op school kennis te laten maken met een computer.Acties KANIKERWATAANDOEN?!
Zoals we eerder al hebben geschreven, helpt stichting Kanikerwataandoen?! mee om geld in te zamelen voor het 6e klaslokaal in Batu Tumpeng.
Hiervoor zijn leuke acties op touw gezet.

September 2011

De afgelopen maand hebben we zelf de school in Batu Tumpeng verschillende keren bezocht.
Wegens geldgebrek is er niets meer aan de bouw van de lokalen gedaan, maar de 5 lokalen die er nu staan zien er netjes uit en worden optimaal gebruikt.
Voor de middag wordt er les gegeven aan de basisscholieren, na de middag aan de middelbare scholieren.

Momenteel zitten er 99 kinderen op de basisschool, verdeeld over de 1e, 2e en 3e klas.
Op de middelbare school zitten 124 kinderen, ook verdeeld over de eerste 3 jaren.
De kleuterschool heeft geen vast aantal leerlingen, gemiddeld komen hier 15 tot 20 kinderen per dag.
De kleuters zitten niet in een gewoon klaslokaal, maar krijgen les op een grote beruga. Dat is een soort afdak met een verhoogd zitgedeelte.
Verder heeft de school een bibliotheekje.

Vorig schooljaar zijn er schoolboeken gekocht voor alle kinderen in de 1e en 2e klassen. Nu zijn er groepen doorgestroomd naar de derde klassen. Voor deze klassen zijn eind juli schoolboeken gekocht. Dit is mede betaald door de schoolboekenactie van de leerlingenraad van Metameer, afdeling Jenaplan te Boxmeer, mede door een donatie van familie Dobbelsteen.

Acties KANIKERWATAANDOEN?!
Zoals we eerder al hebben geschreven, helpt stichting Kanikerwataandoen?! mee om geld in te zamelen voor het 6e klaslokaal in Batu Tumpeng.
Hiervoor zijn er 2 leuke acties op touw gezet (meer informatie over de akties is te vinden op www.kanikerwataandoen.nl)

Op 5 november 2011 is er een Nationale Natuurwerkdag.
In de Haarlemmermeer kan iedereen die interesse heeft jonge boompjes omzagen voor het goede doel; een nieuw klaslokaal in Batu Tumpeng.
Maar met deze actie help je ook de Nederlandse natuur; de overgebleven boompjes krijgen meer lucht, en je hebt zelf een leuke en uitdagende dag in de natuur.
Is de Haarlemmermeer te ver weg? Er zijn ruim 100 andere locaties in Nederland waar boompjes gezaagd worden.

Op 12 november 2011 is er een Dansmarathon.
Dans de nacht door en help zo bouwen aan de school in Lombok
Je kan met de voetjes van de vloer in danscentrum Wildschut in Geldermalsen. De marathon start zaterdagavond om 21.00 uur en gaat door tot zondagochtend 9.00 uur.

 

Mei 2011

Een korte update over de voortgang van de bouw van de school in Batu Tumpeng in het afgelopen half jaar.

Lokaal 4
Lokaal 4 is helemaal afgewerkt. Mede door een kerstdonatie van Orbis System Solutions is de vloer gelegd en zijn de laatste zaken afgewerkt.
Dit lokaal wordt nu volledig gebruikt voor de kinderen.


Lokaal 5
In oktober 2010 is men begonnen met de bouw van het 5e klaslokaal. Mede door verschillende donaties die we hebben ontvangen is de bouw vlot verlopen. In februari is, wederom met hulp van het hele dorpje, het beton gestort op het dak van de school. Daarna is het lokaal vrij snel in gebruik genomen. Eind februari heeft Petula al les gegeven in het nieuwe lokaal, wel nog op een hobbelige zandvloer, maar dat was beter dan buiten in de regen.
In april hebben we geld overgemaakt naar Batu Tumpeng voor de verdere afwerking van het 5e lokaal (o.a. vloer, schilderwerk).


Lokaal 6
In december 2010 zijn we in contact gekomen met de stichting Kanikerwataandoen?! (www.kanikerwataandoen.nl) Zij ondersteunen verschillende kleinschalige projecten, en stelden ons voor een aanvraag in te dienen voor de bouw van een klaslokaal in Batu Tumpeng.
In januari zijn we druk bezig geweest om, mede in overleg met stichting Ihya’Ulumuddin, een projectaanvraag te schrijven voor de bouw van lokaal 6 (uitleg project/situatie, werkwijze, specificaties bouw, zoals tekeningen, offertes/prijslijsten materialen ed).
Naar aanleiding van deze projectaanvraag, zijn we in maart op bezoek geweest bij Kanikerwataandoen. Na een wederzijdse kennismaking/uitleg over de stichting, hebben we het uitgebreid gehad over de situatie in Batu Tumpeng en de plannen voor de bouw van het 6e lokaal.
Wat ons vooral aansprak bij Stichting Kanikerwataandoen?! is het enthousiasme van de leden en de werkwijze waarbij 100% van de donaties en ontvangen gelden terecht komt bij de projecten.
In april hebben we het positieve bericht van Kanikerwataandoen?! ontvangen dat ze zich in gaan zetten voor de realisatie van het 6e klaslokaal.
Het benodigde bedrag voor de bouw van het lokaal bedraagt € 12.350. 10% hiervan is inmiddels toegezegd uit de algemene middelen van de stichting. De rest van het geld wordt door middel van diverse acties ingezameld. Via de Impian Anak Facebook pagina, deze site en de nieuwsbrieven houden we jullie hiervan op de hoogte.

Schoolboeken
Najaar 2010 zijn we begonnen met het inzamelen van geld voor schoolboeken en lesmaterialen voor Batu Tumpeng.
Er zijn verschillende acties opgezet om het geld hiervoor bij elkaar te krijgen.
Zo is er op Raayland een kerstactie gehouden onder de bovenbouwleerlingen van Havo en VWO.
Ook is er een actie gehouden bij Eetcafé In den Engel in Venray.
Daarnaast hebben we een donatie ontvangen van Petula, die later ook in Batu Tumpeng als vrijwilligster Engelse lessen heeft gegeven. Hierover later meer.
Met al deze middelen zijn er in januari boeken gekocht voor alle leerlingen van de school.
We zijn heel blij met deze resultaten, het komt de kwaliteit van het onderwijs zeker ten goede.

Het komende schooljaar zal het aantal leerlingen toenemen, ook groeien de 2e jaars (basisschool en middelbare school) door naar de derde klas. Er zullen dus weer nieuwe boeken nodig zijn.
Hiervoor gaan we ons de komende maanden inzetten, zodat ook volgend schooljaar alle kinderen uit boeken kunnen leren!


Vrijwilligerswerk
Toen we in augustus in Lombok waren, kregen we de vraag van Petula of wij mogelijkheden hadden voor vrijwilligerswerk binnen Impian Anak.
Na overleg met Mohni en Hamdi hebben we haar in contact gebracht met het team van de school in Batu Tumpeng.
In februari/maart 2011 heeft Petula 6 weken geregeld Engelse les gegeven in alle klassen in Batu Tumpeng. Ze heeft zelfs lessen gegeven aan het team!
Deze lessen zijn door het team en door de leerlingen, maar ook bij Petula zelf, als heel positief ervaren.
In Nederland had Petula voor vertrek geld ingezameld, daarvoor heeft ze in Lombok heel veel nuttige spullen voor de school gekocht; woordenboeken, leerzame posters, schrijfspullen, knutselspullen, voetballen, hoepels, cd-speler en nog heel veel meer!
Het verslag dat Petula van haar belevenissen in Lombok heeft bijgehouden staat bij de verslagen op deze site.
Mochten er lezers geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in Lombok (of iemand kennen die hier interesse in heeft), dan willen wij hier graag (kosteloos) in bemiddelen, zeker nu we gezien hebben hoe positief het door beide partijen wordt ervaren.

Bibliotheek
Van de overheid heeft de school een bibliotheek ontvangen; dat wil zeggen een gebouwtje, helaas zonder boeken. De eerste boeken voor de bieb zijn inmiddels door Petula geschonken.

 

September 2010


de school groeit, maar er wordt nog flink gewerkt aan nieuwe lokalen onder: de kleuterschool

Afgelopen maand hebben we verschillende keren de nieuwe school in Batu Tumpeng bezocht.
Deze bezoeken waren steeds zeer indrukwekkend en hartverwarmend. Wat ons vooral elke keer bij de school opvalt, is het enthousiasme van de leerkrachten en de leerlingen. De jonge leerkrachten, die nog deels als vrijwilliger werken, zijn heel fanatiek en gedreven. Met de weinige middelen die ze hebben (een schoolbord en een set boeken voor de leerkracht) gaan ze aan de slag. Ook de lokalen zijn eigenlijk veel te klein.

Tijdens ons eerste bezoek half augustus 2010 waren er 3 lokalen helemaal af en in gebruik. Het vierde lokaal was nog in de ‘ruwbouw’ fase.
De Taman Kanak Kanak (kleuterschool) is klaar, dit is een grote beruga geworden; een verhoogd vloertje op houten palen, met een afdakje erboven. Hier zitten de kinderen samen met verschillende kleuterjuffen. Ze doen spelletjes, zingen liedjes, leren tellen, kleuren benoemen, dat soort dingen. Maar hiervoor hebben ze alleen een schoolbord ter beschikking. Het is dus op geen enkele manier te vergelijken met een Nederlandse kleuterklas, waar naast een overvloed aan boeken, speel- en spelmaterialen, tegenwoordig ook al digitale schoolborden de intrede doen.

Op de basisschool en Junior Highschool groeit het aantal leerlingen veel sneller dan het aantal leslokalen. Momenteel zitten er 73 kinderen op de basisschool. Zij hebben 1 lokaal ter beschikking. Dit lokaal wordt op wisselende tijdstippen voor de kinderen gebruikt; alle kinderen tegelijk in de klas lukt niet.
De 62 kinderen die in de eerste klas van de middelbare school zitten, hebben lokaal 2 en de helft van lokaal 3 ter beschikking.
Het derde lokaal wordt door een eenvoudig houten wandje opgedeeld in 2 lokalen, zodat er aan 2 verschillende groepen les gegeven kon worden. De 20 kinderen uit de tweede klas van de middelbare school zitten in de andere helft van lokaal 3.
Ook de inrichting van de lokalen liet nogal te wensen over. Eigenlijk was er helemaal geen inrichting.
De oudste kinderen zaten met heel velen op houten bankjes. De basisschoolleerlingen zaten op de grond. De juf/meester heeft een boek en een schoolbord. Alle kinderen hebben schriftjes en schrijfspullen, zodat ze over kunnen schrijven wat de leerkracht op het bord schrijft.
De overheidshulp die de school krijgt bestaat tot nu toe alleen nog maar uit een kleine vergoeding voor de leerkrachten, die dus nog grotendeels als vrijwilligers werken.

het lokaaltje van de oudste leerlingen

De tweede week van ons verblijf hebben we geld beschikbaar gesteld voor bouwmaterialen; zand en cement. Hiervan is het vierde lokaal al een stuk verder afgebouwd. Ook is er een begin gemaakt met de fundering voor volgende lokalen. Met de groei van de school zal dit zeker noodzakelijk zijn.
Voor we naar Lombok vertrokken waren we van plan een donatie via Impian Anak te doen voor de bouw van een toiletgebouw bij de school. Na overleg met het schoolbestuur en de stichting Ihya’Ulumuddin, die de school bouwt, hebben we hiervan afgezien.
Ze hebben ons uitgelegd en ons ervan overtuigd dat een toiletgebouw niet hun eerste prioriteit is.
In Batu Tumpeng zijn er veel mensen die geen eigen toilet hebben. Ze maken vaak gebruik van verschillende openbare toiletgebouwen in het dorpje. Ook de leerlingen van de school kunnen hiervan gebruik maken.
Met deze uitleg kunnen we begrijpen dat ze de voorkeur geven aan het realiseren van lokalen voor de grote toestroom van leerlingen. Het doet ons nogmaals beseffen dat overleg tussen Impian Anak en Lombok heel belangrijk is. Wij kunnen vanuit Nederland wel ‘beslissen’ wat zij nodig hebben, maar dat wil niet zeggen dat dat ook datgene is wat zij zelf belangrijk vinden.
Vandaar dat we het plan voor de toiletgebouwen op de lange baan hebben geschoven.
Van het geld dat we hadden gereserveerd voor een toiletgebouw, hebben we schoolbankjes/tafeltjes gekocht. Alle kinderen kunnen nu gewoon zitten in de klas. Een tijd geleden zijn er met behulp van Impian Anak ook schoolbankjes gekocht, maar door de groei van het aantal leerlingen zaten alle basisschoolkinderen weer op de vloer.

Een volgend doel van Impian Anak is het kopen van schoolboeken voor de kinderen. Momenteel hebben de kinderen in de klas geen boeken. Alleen de leraar heeft een set boeken.
Wat belangrijk is schrijft de leerkracht op het bord zodat de leerlingen dit kunnen overschrijven in hun schriftjes. Op veel scholen in Lombok wordt op deze manier gewerkt. Het lijkt ons echter beter voor de kwaliteit van het onderwijs als ook de leerlingen in de klas boeken hebben. De schoolboeken zijn in Lombok niet heel erg duur, ongeveer € 4,50 voor een set boeken voor de basisschool, € 7,50 voor een set boeken van de middelbare school. Het zou mooi zijn als we per tafel een set boeken kunnen kopen, dus 1 set voor 2 kinderen. Ons streven is om voor het nieuwe schooljaar (juni 2011) voldoende boeken te hebben voor de kinderen. Ook willen we graag wat spellen en materialen voor de kleuters kopen. We hopen met diverse kerstacties voldoende geld hiervoor in te zamelen.

 

21 maart 2010

Plannen zijn er om aangepast te worden, ook in Indonesië.
De nieuwe school is zo populair, dat er veel nieuwe aanmeldingen voor het komende schooljaar zijn gekomen.

Om volgend jaar alle kinderen op te kunnen nemen, zijn er 4 lokalen nodig.
Het oorspronkelijke plan was om de lokalen stuk voor stuk af te werken. Maar om volgend schooljaar geen kinderen teleur te stellen, is ervoor gekozen om de lokalen in grote lijnen af te bouwen, en de afwerking tot later te bewaren.

Met de 3.435 EURO!!! die Impian Anak heeft verzameld, de collectes in Batu Tumpeng zelf, en niet te vergeten met de geweldige inzet van de bevolking van Batu Tumpeng (groot en klein heeft meegeholpen met de bouw), zijn er nu bijna 4 lokalen school-klaar. Dat wil zeggen dat er leerlingen kunnen zitten, dat ze een dak boven het hoofd hebben.
Maar geen electriciteit, geen sanitair, geen deuren, geen schilderwerk, geen meubels, geen speelplaats.

Elke bijdrage is nog van harte welkom om de kinderen het komende schooljaar een goede start
te geven. Wij gaan dus door met onze actie voor de school in Batu Tumpeng!


bouwwerkzaamheden Batu Tumpeng, februari 2010

Maart 2010

De school in Batu Tumpeng groeit!
Begin januari berichtten we over de ontwikkelingen in Batu Tumpeng.
Nu, 2 maanden verder, is er weer veel nieuws.
Het tweede lokaal wordt inmiddels gebruikt voor de basisschoolleerlingen.
Uit de opbrengst van sponsorartikelen en enkele overige donaties hebben we half januari een bedrag over kunnen maken van € 300. Een paar dagen later kregen we via e-mail een foto van de school in Batu Tumpeng.
Van de € 300 waren voor 24 kinderen schooltafeltjes/bankjes gekocht. Nu hoeven de kinderen dus niet meer op de grond te zitten. Een hele goede besteding vonden we zelf!
Maar ook met de bouwactiviteiten gaan ze ijverig verder.
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de bouw van het derde en vierde lokaal.
Volgend schooljaar verwachten ze veel nieuwe leerlingen, dus die lokalen zullen hard nodig zijn.
Helaas hebben ze van de regering, ondanks enkele toezeggingen, nog steeds geen bijdrages ontvangen.
Alles wordt dus nog gedaan met behulp van donaties, collectes in het dorp, en eigen mankracht.
In februari hebben Joep en Marijke Batu Tumpeng bezocht. Een spannend moment, vonden wij.
Zij hebben al wat meer ervaring met projecten in Lombok, en kijken er dus met andere ogen tegenaan. Zeker omdat ze de mensen en het dorp niet kenden.
Maar hun reacties waren zeer positief. “We zijn gisteravond bij de school in Batu Tumpeng geweest. Wat een gedrevenheid en wat zijn de mensen gemotiveerd. Een geweldig project en zeker de moeite waard. We kunnen de school van harte aanbevelen. Deze school verdient alle hulp die ze maar kan krijgen. Heel veel succes!!!!”
Voor ons een bevestiging dat we er goed aan doen deze school te helpen waar mogelijk!

Enkele foto’s uit Batu Tumpeng van 23 januari 2010.
Links de nieuwe schoolbankjes voor de basisschoolkinderen in lokaal 2
Rechts een overzicht; van links naar rechts: lokaal 3 (in aanbouw), lokaal 2 (basisschoolkinderen), lokaal 1 (middelbare scholieren)
Nu, maart 2010, wordt er al gewerkt aan lokaal 4.

Januari 2010

In de maand november hebben we geschreven over de bouw van het nieuwe lokaal voor de basisschoolkinderen in Batu Tumpeng. Rond de feestdagen hebben we een bijdrage overgemaakt naar stichting Ihya’Ulumuddin, die het onderwijs regelt en de bouw begeleidt.
Tot onze verrassing kregen we vanochtend van Hamdi een mailtje met 4 foto’s en een overzicht van de besteding van het door Impian Anak ingezamelde geld.
Met het goede bericht dat naar verwachting over ruim een week de kinderen al in het klaslokaal les kunnen krijgen. Het lokaal is dan nog niet af, maar wel al veel geschikter dan de beruga waarop de kinderen nu les krijgen.
Tevens kregen we een uitgebreide verantwoording van de uitgaven.
Zo is er van de bijdrage veel betonijzer gekocht, wand- en vloertegels, zand, bakstenen, cement en spijkers.
Zoals jullie op de foto’s kunnen zien, werkt het hele dorp mee aan de bouw van de school, om zoveel mogelijk geld te kunnen besparen.
Maar zoals geschreven, het lokaal is nog lang niet klaar, zo moet er nog veel afgewerkt worden, elektriciteit aangelegd, ramen, deuren, schilderwerk en natuurlijk de hele inrichting. Alle bijdragen, groot en klein, zijn nog steeds van harte welkom.


November 2009

Inmiddels zijn we drie maanden verder. En in Batu Tumpeng hebben ze flink doorgewerkt.
Van de nieuwe school is nu 1 lokaal klaar. Hierin wordt al les gegeven.
’s Ochtends aan 17 kinderen die openbaar onderwijs volgen, ’s middags / ’s avonds aan 80 kinderen die moslim-onderwijs (gewone middelbare school, aangevuld met godsdienstonderwijs) volgen. Een deel van deze 80 kinderen krijgt nu nog les bij de leraren thuis, aangezien het huidige lokaal niet berekend is op 80 kinderen.

Het blijkt dat ook de basisschoolkinderen in Batu Tumpeng problemen hebben. Zoals we eerder schreven is er wel een basisschool, maar die is te klein voor het huidige aantal kinderen. Er kunnen dus veel kinderen uit Batu Tumpeng niet naar de basisschool.
Daarom vangt Yayasan Ihya Ulumuddin, de lokale stichting die bezig is met de bouw van de nieuwe school, ook nog 21 kinderen op die niet naar de bestaande basisschool kunnen.
Momenteel krijgen deze kinderen les op een beruga. Dat is een rieten afdakje met een verhoogde vloer, waar de kinderen op zitten. Ze hebben geen tafeltjes, geen stoelen, geen kastjes. Alleen een schoolbord, boekjes en wat schrijfspullen. Maar er wordt al druk gebouwd aan een nieuw lokaal, naast het lokaal waar nu al middelbare scholieren zitten.

Hamdi heeft vorige week foto’s gestuurd en de laatste standen doorgegeven. Het tweede lokaal is grotendeels af, maar er moet nog een dak op komen, en het moet nog afgewerkt en ingericht worden.
Hiervoor heeft men nog ongeveer € 5.500 nodig. Dit zijn vooral materiaalkosten, de werkzaamheden worden zoveel mogelijk door vrijwilligers uit Batu Tumpeng uitgevoerd.

Als dit deel gereed is, zijn er nog plannen voor een uitbreiding met nog eens drie lokalen. De fundering voor deze nieuwe lokalen is al gestort. Zodra het tweede lokaal klaar is en er voldoende geld is, gaat men verder met de bouw van deze drie lokalen. De kosten per lokaal bedragen ongeveer € 11.000. Veel goedkoper dan het in Nederland zou zijn, maar toch nog veel geld.

We gaan proberen Stichting Ihya Ulumuddin en de kinderen uit Batu Tumpeng te helpen.

Als je ziet hoe de kinderen nu les krijgen, is dat wel een heel groot contrast met de luxe scholen in Nederland. We hopen wat geld bij elkaar te krijgen, zodat de kinderen in elk geval les kunnen krijgen in een normaal klaslokaal.

We hebben besloten namens Orbis System Solutions BV € 2.500 te schenken voor de verdere afbouw van het tweede klaslokaal.

Augustus 2009

We hebben in Lombok een school in aanbouw bezocht, waar een heel verhaal achter zit. We gingen er puur belangstellend naar toe, maar toen we zaten te praten met de bestuursleden die de bouw en alles eromheen begeleiden en regelen, raakten we erg onder de indruk.
Zozeer, dat we nu zitten te denken of we misschien iets voor de school kunnen doen.

Batu Tumpeng is een arme plaats. Er is wel een basisschool, geen middelbare school.
Om naar de middelbare school te gaan, moeten de kinderen een stuk reizen. Daarnaast kunnen de meeste ouders het schoolgeld niet betalen.
Daarom is er een Yayasan, stichting, opgezet door mensen die allemaal een link met het onderwijs hebben. Zoals een oud-schoolhoofd, onderwijzers en ook Hamdi. Samen proberen ze de kinderen uit hun dorp toch de kans op onderwijs te geven. Ze zijn begonnen met de kinderen in hun vrije tijd les te gaan geven in een gewoon woonhuisje. Dit doen de leraren allemaal vrijwillig.
Aangezien het aantal geïnteresseerde leerlingen snel groeide, worden de beschikbare locaties om les te geven allemaal te klein.
Daarom is het idee ontstaan een school te gaan bouwen, waar de lessen gegeven kunnen worden. Er is een heel plan opgesteld, en een aanvraag voor regeringssteun is verstuurd. Helaas is daar geen positieve reactie op gekomen.
Toch willen ze de plannen doorzetten. Inmiddels is één klaslokaal bijna klaar. De ruwbouw staat er, de afwerking ontbreekt nog.
Er wordt steeds in fases gebouwd, als er weer wat geld bij elkaar is verzameld. In principe hoeven ze alleen de materialen te kopen, het werk wordt vrijwillig gedaan door bewoners van het dorp.
We hebben het schooltje in aanbouw bezocht, kort gesproken met het bestuur van de stichting, en waren erg onder de indruk van de plannen, de manier van aanpak en het enthousiasme van de mensen. Ze doen dit allemaal in hun vrije tijd, vaak naast een drukke baan, en zonder betaling of andere vergoeding.
Toch willen we nog wel enkele vragen beantwoord hebben, bijvoorbeeld in hoeverre de school straks wel door de overheid wordt erkend, kunnen de kinderen er een officieel diploma halen? Hoe gaan ze straks alles bekostigen. De leraren zullen niet altijd vrijwillig les blijven geven. Dan zijn er natuurlijk ook nog veel andere kosten; onderhoud van de gebouwen, lesmaterialen etc.
Vaak geldt in Indonesië de stelregel dat als een school of instantie een jaar of 2 goed functioneert, de regering daarna wel over de brug komt.
Maar voor we deze school in onze projecten gaan opnemen, willen we over dit soort zaken wat meer duidelijkheid hebben.

Deze site maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van uw bezoekerservaring