Het hoofdproject van Impian Anak is Sponsoring van schoolkinderen.

Wij zoeken sponsors in Nederland, maar eventueel ook in andere landen, die een kind financieel willen ondersteunen.

In Indonesië wordt het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school door de overheid verzorgd. Toch komen er voor de ouders nogal wat kosten uit voort; inschrijfgeld, verplichte schooluniformen, schrijfmaterialen, boeken en, vooral voor de middelbare schoolkinderen, reiskosten.
Zodra kinderen ongeveer 15 zijn en doorstromen naar de bovenbouw van de middelbare school of beroepsonderwijs, worden de kosten veel hoger.

In het volgende overzicht een globale indeling van het onderwijs in Lombok.
Tevens worden de jaarlijkse sponsorbijdrages per schooltype vermeld.


*  Veel kinderen gaan niet naar de kleuterschool.
**Het is eventueel mogelijk om na SMK verder te studeren op de universiteit.

Buiten deze standaard-indeling zijn er nog veel andere mogelijkheden, zoals korte beroepsopleidingen en cursussen.

Tussen de scholen onderling zijn er veel prijs- (en kwaliteits-)verschillen.
Toch houden we de bijdrage per schooltype gelijk. Kiezen ouders/verzorgers bewust voor een duurdere school, dan vinden we dat ze daar zelf ook een steentje aan kunnen bijdragen.
Het komt ook wel eens voor dat er in een jaar geld van de sponsorbijdrage overblijft. Dit geld blijft dan beschikbaar voor het betreffende sponsorkind en wordt gereserveerd voor toekomstige jaren. We dringen er bij de kinderen/ouders ook op aan om zuinig te zijn met de spullen; als ze bijvoorbeeld wat langer met een tas of uniform doen, blijft er des te meer geld over voor een vervolgopleiding.
Ook komt het bij de hogere opleidingen wel eens voor dat een leerling echt niet uitkomt met het sponsorgeld. Veel scholen doen erg geheimzinnig over de te verwachten schoolkosten, dit is met name het geval bij de vakopleidingen en universiteiten. Overschrijdingen worden vaak veroorzaakt door bijkomende kosten (stage, boeken, werkkleding/gereedschappen, examenkosten, verplichte uitstapjes). In dit soort gevallen overleggen we met de leerling/ouders en de sponsor wat de mogelijkheden zijn.

We streven ernaar dat kinderen een hele opleiding (tot en met vakopleiding, hogeschool, universiteit) kunnen afronden en hopen uiteraard dat sponsors hieraan willen meewerken.
Omdat de bijdrages voor vervolgopleidingen hoger zijn, kunnen we ons voorstellen dat er sponsors zijn die op een gegeven moment afhaken. In dat geval proberen we voor het betreffende kind een nieuwe sponsor te vinden.

Als basisschoolkinderen worden gesponsord via Stichting Impian Anak krijgen de families en kinderen zelf zo min mogelijk contant geld in handen. We proberen met behulp van onze medewerkers in Lombok de schoolkosten rechtstreeks aan school te betalen. Ook koopt Impian Anak de spullen die de kinderen nodig hebben, zoals boeken, schriften en schooluniformen, zoveel mogelijk zelf.
Dit doen we omdat we willen voorkomen dat het geld aan andere dingen wordt uitgegeven dan aan school. Voor de gezinnen is het vaak moeilijk om geld aan scholing uit te geven, als ze ook dringend eten of kleren voor de kinderen nodig hebben.
Naarmate de kinderen ouder worden is het moeilijk voor Impian Anak om op deze manier te blijven werken. Middelbare scholieren moeten vaak maandelijks schoolgeld betalen. Voor ons team in Lombok is het onmogelijk om de kinderen zo vaak te bezoeken.
Vandaar dat we hebben besloten de kinderen vanaf de basisschool zelf de verantwoordelijkheid te geven over het schoolgeld. Als ze schoolkosten maken, kunnen ze die zelf voorschieten en later (met overlegging van betalingsbewijs) terugvragen aan Impian Anak. Is voorschieten niet mogelijk, dan kunnen ze het geld van tevoren krijgen.
Bij kinderen die maandelijks geld nodig hebben, bekijkt het team in Lombok of het voor het betreffende kind/gezin verantwoord is om voor enkele maanden vooruit geld te geven.
Onze ervaring bij oudere kinderen is dat ze over het algemeen op een verstandige manier met het schoolgeld omgaan.

Nieuwe sponsors kunnen zelf aangeven waar de voorkeur naar uitgaat, welk schooltype en welke klas.
Opan en Ida, onze contactpersonen in Lombok, gaan dan, evt. in overleg met de rest van het team, op zoek naar een ‘passend’ kind.

Soms hebben we een kind waarvoor we graag een sponsor hebben. In dat geval proberen we voor dat kind via Facebook/internet een sponsor te vinden.
Normaalgesproken werken we niet met een ‘wachtlijst’ van kinderen, waar nieuwe sponsors uit kunnen kiezen. Onze ervaring leert dat kinderen die horen over ons project, en waarvan een foto is gemaakt, er van uit gaan dat ze dan ook snel gesponsord gaan worden. Dit kunnen we uiteraard niet beloven. Vandaar dat we geen wachtlijst hanteren.  

Zodra een kind aan een sponsor is gekoppeld, sturen we informatie en een foto van het kind naar de sponsor. We proberen zelf elke zomer naar Lombok te gaan en de gesponsorde kinderen te bezoeken. Ook proberen we dan een uitstapje te maken met alle kinderen samen.
Na de zomer krijgen alle sponsors een update met een foto van hun kind.

De betalingen van het jaarlijkse sponsorgeld ontvangen we graag voor het begin van het nieuwe schooljaar. De schooljaren in Lombok beginnen meestal in juli. Het is handig als het geld dan beschikbaar is.
In het voorjaar sturen we alle sponsors een herinneringsmailtje met het verzoek de bijdrage over te maken.

Dan nog de vermelding op de website; op de website staat een overzicht van alle gesponsorde kinderen met hun sponsors.
Sommige sponsors staan genoemd met naam en foto, anderen alleen met naam, sommigen blijven liever anoniem, of willen met bedrijfsnaam genoemd worden.  
Sponsors kunnen zelf kiezen of/hoe ze genoemd willen worden.

Deze site maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van uw bezoekerservaring