Stichting Impian Anak is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.
In het kader van deze ANBI-status en de wens vanuit het bestuur om helderheid te geven over de manier waarop we werken, hebben we op deze pagina een korte samenvatting gegeven van relevante gegevens.

Naam

Stichting Impian Anak

Fiscaal nummer, Kamer van Koophandel

Fiscaal nummer: 8215.16.103
Kamer van Koophandel: 14123953

Contactgegevens

Stichting Impian Anak
Beeteweg 6
5863 AA Blitterswijck
Tel: 0478539090
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.impian-anak.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Peter Geurts    
Secretaris/penningmeester: Marianne Geurts

Beleidsplan

Het werk dat de instelling doet / de manier waarop de instelling geld werft
Met ingezameld geld helpen we de mensen in Lombok, Indonesië, hun leefomstandigheden te verbeteren. De nadruk ligt hierbij aan het mogelijk maken voor kinderen en jongeren om een opleiding te volgen en af te ronden. Hiervoor zoeken we sponsors die een kind voor een bepaalde periode (bij voorkeur tot hun opleiding is afgerond) financieel willen ondersteunen.
Tevens proberen we volwassenen/kleine zelfstandigen op weg te helpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld door een donatie te geven voor investeringen in hun bedrijfje, voor de aanschaf van gereedschappen e.d. Dit zijn relatief lage bedragen, maximaal € 350. Deze projecten worden gefinancierd uit specifieke donaties voor dit doel.
Verder helpen we de gesponsorde schoolkinderen en hun familieleden op het gebied van gezondheidszorg. We dragen waar mogelijk bij in de kosten van medicijnen, therapie, consulten. Ook de kosten van dit project worden uit specifieke donaties betaald.
Sinds 2015 richt Impian Anak zich ook op het gebruik van zonne-energie in Lombok. Dit deels om kosten te besparen op de stroomrekeningen voor de gezinnen, deels om tijdens de veel voorkomende stroomstoringen toch licht te hebben, deels om het milieu te sparen.

Het beheer van het vermogen van de instelling / de besteding van het vermogen van de instelling

De ontvangen donaties worden op een Nederlandse bankrekening op naam van Impian Anak beheerd. Het bestuur bepaalt, mede met de donateurs, wat de bestemming voor de donaties wordt. In het geval de donateur geen voorkeur heeft, beslist het bestuur, meestal in overleg met de medewerkers in Lombok, waar het geld voor wordt gebruikt.
Geld dat bedoeld is voor opleiding van schoolkinderen wordt per kind apart in een ‘potje’ weggezet en wordt ook enkel voor de opleiding van dat kind gebruikt.
Vanuit het bestuur in Nederland wordt aangestuurd of en hoeveel geld er in Lombok kan worden opgenomen. Eén van de medewerkers in Lombok is benoemd tot penningmeester, hij regelt alle financiële zaken ter plekke. Maandelijks rapporteert hij aan het bestuur in Nederland.
Om de bankkosten minimaal te houden, is het noodzakelijk om in Lombok een kleine kas aan te houden.  

Beloningsbeleid

Impian Anak werkt met vrijwilligers. Zowel bestuursleden als medewerkers krijgen geen salaris en geen overige vergoedingen. Enkele medewerkers in Lombok krijgen een onkostenvergoeding, maar deze wordt uit privé-geld van de bestuursleden betaald, niet uit ontvangen donaties.
Wij kunnen garanderen dat alle ontvangen donaties 100% ten goede komen aan het goede doel.
Ook alle bijkomende stichtingskosten, reiskosten, bankkosten, communicatiekosten worden uit privé-geld van de bestuursleden betaald.

Doelstelling

-    Een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden in Lombok (Indonesië) in de meest ruime zin.
-    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
-    Duurzame oplossingen leveren voor energievoorziening in Lombok, met name bij arme gezinnen en in afgelegen gebieden waar nog geen energievoorzieningen zijn.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten willen we u verwijzen naar de nieuwsbrieven die minimaal halfjaarlijks op deze website worden gepubliceerd.

Dit zijn in het kort de projecten waaraan Impian Anak werkt:
Het hoofdproject is sponsoring van schoolkinderen. De meeste kinderen die gesponsord worden hebben een vaste sponsor die het kind langere tijd helpt.
De kinderen worden in Lombok begeleid door een vast team van vrijwilligers in Lombok. Zij spreken de taal en kennen de cultuur. Ze houden ons op de hoogte van de omstandigheden van de kinderen.

Verder werken we aan verschillende andere projecten, zoals hulp aan kleine bedrijfjes/eenmanszaakjes en medische hulp. Ook dit doen we met behulp van het vrijwilligersteam in Lombok.
Sinds eind 2013 verzorgt en betaalt Impian Anak 3 keer per week het transport van 2 gehandicapte kinderen uit Kediri van en naar een behandel/opleidingscentrum.

In 2015 is Impian Anak begonnen met het installeren van eenvoudige zonnepanelen met een accu en 2 lampen bij 6 gezinnen in Lombok. Deze installaties worden gedurende een half jaar gevolgd. In 2016 willen we dit testproject evalueren en eventueel een vervolg geven bij meer gezinnen.

Tot zomer 2013 heeft Impian Anak meegebouwd aan een nieuwe school in het dorpje Batu Tumpeng. De school werd gebouwd door een lokale, Lombokse, stichting.
Inmiddels gaan zo’n 300 kinderen naar deze gratis school. Omdat de school goed loopt en overheidssteun krijgt, hebben we onze financiële hulp aan de school stop gezet.

Financiële verantwoording

Voor deze gegevens verwijzen we u naar de pagina financiële verslagen

Deze site maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van uw bezoekerservaring