Beste lezers,

Veel mensen volgen het laatste Impian Anak nieuws via onze Facebookpagina. De vaste sponsors krijgen ook updates over hun kind(eren).
Maar aangezien er weer bijna een jaar voorbij is, willen we de belangrijkste ontwikkelingen/gebeurtenissen van de afgelopen tijd toch even op een rijtje zetten.

Sponsoring schoolkinderen

Er is de afgelopen tijd vrij veel verloop geweest, zowel bij de sponsors als bij de kinderen.
Veel kinderen die hun sponsor in de afgelopen jaren zijn 'kwijtgeraakt' hebben we inmiddels aan een nieuwe sponsor gekoppeld.
Op dit moment ondersteunt Impian Anak 74 kinderen met hun opleiding.

De jongste zit in de 1e klas van de basisschool, de oudste in het 2e jaar van de universiteit. Het groepje kinderen dat nog een sponsor zoekt, wordt kleiner.

Toen we in september in Lombok waren hebben we de verschillende onderwijsvormen in Lombok uitgebreid met ons team besproken.
We hebben besloten dat de kinderen die intern gaan op een religieuze school uit het project gaan. De kinderen die thuis blijven wonen en naar een religieuze school gaan, zijn bespreekgeval.
We begrijpen dat het voor sponsors niet leuk is als ‘hun’ kind niet meer via Impian Anak geholpen kan worden, maar we (wijzelf en ons team in Lombok) zijn het erover eens dat de religieuze internaten over het algemeen een erg streng opvoedregime toepassen en dat de lessen er niet beter zijn dan op de ‘gewone’ scholen.

Van de kinderen die nu in het laatste jaar van de basisschool zitten, verwachten we dat er 2 volgend jaar op een moslim-internaat naar de brugklas/middelbare school gaan.
De sponsors van die kinderen hebben we al op de hoogte gesteld.
Uiteraard hebben we de ouders/verzorgers van de kinderen ook uitgelegd dat het kiezen voor een internaat inhoudt dat de sponsoring stopt. We hopen dat dit misschien de keuze nog zal beïnvloeden. De definitieve keuze/aanmelding voor een vervolgopleiding is rond juni 2018.


Wij zoeken nog een sponsor

Sponsoring oudere kinderen
In Lombok zijn veel jongeren die financieel (met hulp van ouders/familie) wel in staat zijn om naar basisschool en middelbare school te gaan, maar voor wie een universitaire opleiding te duur is. Dit onder andere door inschrijfkosten, collegegeld en bijkomende kosten zoals vervoer naar school. Dat is jammer, want een SMA/middelbare school-diploma zonder vervolgopleiding biedt weinig kans op een baan. Om gemotiveerde ‘schoolverlaters’ toch een kans te geven, zijn we gestart met de sponsoring van 2 meiden, Biduri en Putri, uit Ampenan.
Ze zitten nu in het eerste jaar van de universiteit.
Putri stelt zich graag even voor.


Vervoer voor Fitri en Rahman

Heel verdrietig nieuws uit Kediri. Fitri, één van de kinderen die geregeld naar therapie ging bij LombokCare, is eind november plotseling overleden, waarschijnlijk ten gevolge van een epileptische aanval.
Fitri was 10 jaar oud en had een ernstige vorm van hersenverlamming. Ze ging, sinds ze therapie kreeg, met hele kleine stapjes vooruit. Fitri kreeg door de behandelingen meer regelmaat in haar leven, een beter dag/nachtritme. Ook kreeg ze meer controle over haar spieren. Maar haar vooruitzichten waren, ondanks de stapjes vooruit, niet goed. Ze zou nooit een zelfstandig leven kunnen leiden, nooit kunnen lopen, nooit kunnen praten.

De dagen na haar overlijden zijn er veel steunbetuigingen binnengekomen via Facebook. De ouders van Fitri waarderen dit zeer.
Uiteraard zijn zij intens verdrietig, maar ze zijn ook heel dankbaar voor het feit dat Fitri in de laatste jaren van haar leven hulp heeft gekregen en daardoor een menswaardiger leven heeft kunnen leiden.
Wij willen LombokCare danken voor de hulp die Fitri (en heel veel andere kinderen) in hun behandelcentrum krijgen. Het is zo belangrijk dat de kinderen, ondanks hun beperkingen, zich gewaardeerd kunnen voelen en, op hun manier, ook deel uitmaken van de maatschappij.
Uiteraard danken we alle sponsors die Fitri in de afgelopen jaren hebben ondersteund.

Rahman gaat nog steeds naar de therapie en lessen (school voor bijzonder onderwijs) bij LombokCare.
Rahman heeft in november een ongeluk gehad, hij is van een rijdende motor gevallen, met als gevolg flink letsel aan zijn gezicht. Gelukkig kan hij na de vakantie, begin januari, weer vrolijk naar school en therapie.
Impian Anak regelt en betaalt zijn vervoer (per busje) van en naar LombokCare.
Er wordt nog bekeken of een ander meisje uit Kediri ook gebruik kan gaan maken van dit vervoer.


links Fitri, rechts Rahman en Daan

Zonne-energie voor Lombok

Het project zonnepanelen gaan we voorlopig niet verder uitbreiden.
Uiteraard worden wel de bestaande installaties waar nodig gerepareerd en voorzien van nieuwe lampen.

Medicijnen

Het project medicijnen loopt rustig door. Er wordt geregeld gebruik van gemaakt. Gesponsorde kinderen kunnen hulp krijgen bij de betaling van doktersbezoek, medicijnen en ziekenhuiskosten.
In overleg worden ook gezinsleden van de kinderen geholpen.
De medicijnenpot wordt aangevuld uit algemene donaties, deze kosten worden dus niet betaald uit de jaarlijkse schoolbijdrage.

Gezinsuitbreiding bij Opan en Ida

Eind september, toen we in Lombok waren, hebben Opan en Ida een 2e zoontje gekregen, hij heet Fariz.
Tot kort voor de bevalling heeft Ida samen met ons kinderen bezocht in Lombok. Na de bevalling heeft Ida weer snel haar Impian Anak werkzaamheden hervat.

Jaarverslag

Het (financiële) jaarverslag over 2016 staat op de website, www.impian-anak.com

En tot slot

2017 was een bewogen jaar, met mooie, maar ook verdrietige momenten.
Verschillende kinderen hebben een diploma behaald, een deel daarvan is aan een vervolgopleiding begonnen. Twee jonge meisjes (13 en 16 jaar) zijn helaas uit het project gegaan omdat ze wegens hun huwelijk niet meer naar school mochten. Eén jongen is met zijn universitaire opleiding gestopt, de reden daarvoor was niet geheel duidelijk. Voor een andere jongen is de sponsoring van zijn duikopleiding gestopt, wegens gebrek aan motivatie en inzet.
Daartegenover staat een groot aantal kinderen, jongeren die hard werken aan hun toekomst.
We beseffen dat voor de Impian Anak kinderen, die uit de armere bevolkingsklassen komen, meestal geen topcarrière is weggelegd.
Toch zijn we heel trots op de kinderen. Elk jaar dat ze onderwijs volgen is meegenomen. Elk diploma brengt ze een stapje dichter bij een beter leven.
De pluim van dit jaar gaat wat ons betreft naar Andi Jumadil. Hij is 19 jaar en is in het voorjaar afgestudeerd als elektriciën. Andi heeft een tijdje bij een hotel gewerkt en werkt nu bij PLN, de lokale energiemaatschappij. Momenteel werkt zijn team aan een project in Sumbawa, maar Andi hoopt snel weer in Lombok aan de slag te kunnen gaan, want een beetje heimwee naar Lombok heeft hij wel.

Wij gaan vol goede moed 2018 in!
Natuurlijk niet zonder alle sponsors, geïnteresseerden, vrienden en promotors van Impian Anak heel hartelijk te bedanken!
En uiteraard ook een heel groot TERIMA KASIH voor ons geweldige team in Lombok!

Graag sluiten we hiermee af…


Op de foto Ima uit Ampenan, Pondok Perasi, samen met een buurmeisje

Met vriendelijke groet,

Daan, Opan, Ida, Hamdi, Pak Umpuk

Peter, Marianne, Tom en Anique

Deze site maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van uw bezoekerservaring